Nauka

BADANIA W POLSCE / CERTYFIKATY

 1. PZH Instytut Naukowo - Badawczy, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku- świadectwo dopuszczenia do obrotu na sól morską do kąpieli GALOS ®.
 2. PZH Instytut Naukowo - Badawczy, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku - świadectwo dopuszczenia do obrotu na płytkę w soli morskiej Galos ®.
 3. Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa w Gliwicach - ekspertyza oddziaływania elementów Jaskini Solno-Jodowej Galos ® wykonanych z soli morskiej na konstrukcje i warunki użytkowania w budynku.
 4. Biuro Naukowo - Badawcze Postępu Technicznego i Wdrożeń Własności Przemysłowej i Intelektualnej w Warszawie - opinia w sprawie aprobat i kryteriów krytycznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
 5. Państwowy Zakład Higieny, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, dr Teresa Latour, mgr Krystyna Czajka, Mgr Danuta Sziwa - badania mikroklimatu i aerozolu w Jaskiniach Solno-Jodowych Galos ® oraz składu chemicznego soli Galos ®.
 6. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, prof. dr hab. Alicja Chybicka - badania kliniczne.Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "Orlik" w Kudowie Zdrój - badania kliniczne.
 7. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - badania parametrów mikroklimatu jaskiń solno-jodowych Galos ® i oznaczenia składu soli. KGHM Polska Miedź, Centrum Badań Jakości w Lubinie - badania zawartości jodu w powietrzu Jaskiń Solno-Jodowych Galos ®. (2003)
 8. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc .dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - badania parametrów mikroklimatu Jaskiń Solno-Jodowych Galos ® i oznaczenia składu soli. KGHM Polska Miedź, Centrum Badań Jakości w Lubinie - badania zawartości jodu w powietrzu Jaskiń Solno-Jodowych Galos ®. (2004)
 9. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - analiza chemiczna próbki aerozolu.
 10. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk -badanie zawartości metali w próbkach soli i aerozolu. (2003)
 11. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk -badanie zawartości metali w próbkach soli i aerozolu. (2004)

BADANIA NA UKRAINIE

 1. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Krymskiej Republiki Autonomicznej, Krymski Republikański Instytut Naukowo-Badawczy Fizycznych Metod Leczenia i Klimatologii Medycznej im. I.M. Sieczenowa - badania kliniczne
 2. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy - Licencja na prowadzenie praktyki lekarskiej w zakresie pomocy alergologicznej, terapeutycznej, stosowania fizjoterapii i wodolecznictwa w jaskiniach Galos ®.
 3. Krymska Republika Republikańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Laboratorium Radiologiczne, Główny lekarz sanitarny Krymu - świadectwo własności radiacyjnych materiału budowlanego: sól morska do budowy Jaskiń Solno-Jodowych GALOS ® i morska sól kąpielowa GALOS ® odpowiadają normie FS 42 U 170 - 287- 98; dopuszcza się stosowanie do kąpieli.
 4. Krymski Instytut Medyczny odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru Pracy- aprobata kliniczna technologii terapeutycznej Jaskini Solno-Jodowej Galos ®."Sanatorium Woschod" S.A. na Krymie - badania kliniczne potwierdzające pozytywne wyniki wykorzystania Jaskini Solno-Jodowej Galos ® w leczeniu schorzeń układu oddechowego nadciśnienia i stanów pozawałowych.
 5. Krymskie Republikańskie Stowarzyszenie Psychiatrów, Psychologów i Psychoterapeutów - Jaskinie Solno-Jodowe Galos ® są bezpieczną i efektowną metodą leczenia schorzeń psychosomatycznych nerwic.
 6. Związek Organizacji Inwalidów Ukrainy, Przedsiębiorstwo "Sojuz" - badania kliniczne. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy - ekspertyza sanitarno- higieniczna: sól morska do kąpieli.
 7. Republikańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Laboratorium Radiologiczne-certyfikat jakości radiacyjnej materiału budowlanego, wyniki fizyko-chemicznych wskaźników soli kuchennej, wyniki radiacyjno-higienicznej oceny produktu: bloki solne

BADANIA NA BIAŁORUSI

 1. Badania kliniczne prowadziło Ministerstwo Ochrony Zdrowia Białorusi GU NII Pulmonologii i Fizjatrii oraz Białoruska Akademia Medyczna Wykształcenia Podyplomowego na podstawie skierowania Centrum Ekspertyz i Badań w Ochronie Zdrowia. Firma "Everet- Polska" uzyskała zaświadczenie potwierdzające, że kompleks leczniczo-uzdrawiający Jaskinia Solno-Jodowa Galos ® jest wyrobem o przeznaczeniu medycznym

BADANIA W ROSJI

 1. Ministerstwo Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej, Rosyjska Akademia Nauk,  Instytut Mineralogii, Geochemii i Krystalochemii Elementów Rzadkich w Moskwie - przebadano sól krymską.
 2. Federalne Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Chemii i Technologii Związków Elementoorganicznych odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru Pracy, Państwowe Centrum Naukowe Federacji Rosyjskiej- przebadano skład chemiczny soli Galos ®.
CERTYFIKATY i ATESTY

1
2
3
4
5
6
7
ATEST 1
ATEST 2

Wybierz język